Groep 7 en de entreetoets

Op veel Nederlandse scholen maken de kinderen in de groepen 7 een zogenoemde Entreetoets. Een aantal dagen achter elkaar gaan ze aan de slag met uiteenlopende opgaven. Voor scholen is deze toets uiterst belangrijk, want het schooladvies voor het niveau van het voortgezet onderwijs wordt geconcludeerd vanuit deze toets. Voor leerlingen en hun familie kan de Entreetoets er spannend zijn. Waarover gaat de toets, wat is handig om spanningen en stress te verminderen en hoe kunt u deze Entreetoets het beste oefenen?

Entreetoets groep 7

De Entreetoets van groep 7 is een manier die helpt om het leerniveau vast te stellen. Dat is noodzakelijk voor het
niveau op het voortgezet onderwijs. De niveaus zijn het vmbo, de havo en het vwo. De score op de Entreetoets kan hierbij helpen. Om deze reden is het dat de meeste scholen de toetsscore als hulpmiddel gebruiken bij hun advies. Aan de hand van de toets wordt gezien in hoeverre de stof door leerlingen wordt begrepen en diverse vaardigheden kan gebruiken. De uitslag van de Entreetoets geeft een duidelijk beeld van hoe de leerling zich cognitief verhoudt tot de algemene kennis. Los van de uitslag wordt ook naar de werkhouding van de leerling gekeken.

Belangrijk

Via de Entreetoets worden vele vaardigheden zo breed mogelijk getoetst. Oefeningen zijn erg uiteenlopend en verschillen van rekenen met tijd en geld, optellen, aftrekken, persoonsvorm en onderwerp tot stellen en studievaardigheden. Alle belangrijke punten komen gedegen en uitgebreid aan de orde. Vanwege die breedheid beslaat de toets meerdere momenten en de toetsen vinden afwisselend plaats. Af en toe hebben de leerlingen een bronnenboekje of kladpapier nodig, waarmee ze tot het goede antwoord komen. De opdrachten bestaan uit meerkeuzevragen waardoor het kind uit meerdere opties kan kiezen.

Oefenen van de Entreetoets

De ervaring heeft laten zien dat de Entreetoets oefenen helpt bij het halen van een passende score. Niet omdat de toets kan worden beïnvloed, maar omdat leerlingen door oefenen het beste uit de toets kunnen halen. Goed en uitgebreid oefenen helpt stress en spanning te vermijden, waarmee kinderen ervaren hoe de toets werkt en zij niet aan de toetsvragen hoeven te wennen. Via deze manier kunnen ze optimaal scoren en gaan ze met meer zekerheid de Entreetoets in. De Entreetoets oefenen is te doen via het internet, maar voor de allerbeste voorbereiding kan ook materiaal worden gekocht. Met dat materiaal is er heel veel aandacht voor de zaken die kinderen moeten kennen. Door de Entreetoets oefenen worden kinderen goed voorbereid